ผลงานของเรา

ผลงานและประสบการณ์

 • โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแย ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม.0+000(บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม.123+430) – กม.2+276(บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก.3217) ของ กรมทางหลวง
 • โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 1421 สาย หัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน-อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของ กรมทางหลวง
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี ของ กรมทางหลวง
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 1349 อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์(ตอน 2) ของ กรมทางหลวง
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ กรมทางหลวงชนบท
 • โครงการสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ของ กรมทางหลวงชนบท
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพ-ชลบุรี ของ กรมทางหลวง
 • งานให้บริการที่ปรึกษาสำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร(ระยะที่ 2)ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก – อ.หล่มสัก ของ กรมทางหลวง
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบสะพานสารสิน ทางหลวงหมายเลข 402 จ.ภูเก็ต ของ กรมทางหลวง
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย จ.ปราจีนบุรี ของ กรมทางหลวง
 • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น – เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี(รอบปีที่ 5) ของ กรมทางหลวงชนบท
 • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี(รอบปีที่ 4) ของ กรมทางหลวงชนบท
 • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพถนนยกระดับสายคลองเกาะผี ตำบลวิชิต ,ตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รอบปีที่ 4 ของ กรมทางหลวงชนบท
 • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ช่วงระยะเวลาที่2)โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้าน แหลมลื่น-เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ของ กรมทางหลวงชนบท
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(ระยะก่อสร้างรอบปีที่ 1) ของ กรมทางหลวงชนบท
 • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่(ระยะก่อสร้างปีที่ 1) ของ กรมทางหลวงชนบท
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(รอบปีที่ 2) ของ กรมทางหลวงชนบท
Scroll to top